قوانین و مقررات برگزاری آزمون های موسسه ویهان آموزش

 الف- قوانین عمومی

۱-محتوای هر دوره پس از ثبت نام در یک بازه زمانی 60 روزه عرضه می گردد و ثبت نام کنندگان دوره ها می توانند فیلم ها را مشاهده و  در آزمون های خود ارزیابی و پایانی شرکت نمایند.

۲- کلیه افراد میتوانند (در صورت تمایل)جهت آشنایی با سوالات آزمون پایانی در آزمون خود ارزیابی شرکت نمایند.

۳- عدم شرکت در آزمون نهایی به منزله انصراف از دوره تلقی می شود.

۴-هر کاربر در زمان شروع آزمون باید، تمامی مشخصات خواسته شده را تکمیل نماید، در غیر این صورت وارد آزمون نشده و با پیام «آزمون در حال بارگذاری می‌باشد» مواجه خواهد شد.

 ب – قوانین آزمونها

۱- سوالات آزمون پایانی به صورت تصادفی انتخاب و ارائه می شود .

۲ -فراگیر می تواند ۲مرحله در آزمون خودارزیابی شرکت نموده و عدم قبولی در آن تاثیری بر آزمون پایانی ندارد.(هرچند که ممکن است گاهی با پیام خرید مجدد دوره روبرو شود!)

۳- در صورت عدم قبولی پس از سه بار شرکت در آزمون پایانی ثبت نام فرد کان لم یکن تلقی شده و باید مراحل ثبت نام را از سایت مشارکت ها مجدد انجام داده و هزینه آن را واریز نماید.

۴- برای صدور گواهی پایان دوره هر فراگیر باید در آزمون پایانی نمره قبولی حد اقل 60 را کسب نماید.

5- چنانچه فراگیر پس از قبولی در آزمون از نمره دریافتی رضایت نداشته باشد می تواند طی 48 ساعت مجدد آزمون دهد، دراینصورت بالاترین نمره جهت صدور مدرک محاسبه خواهد شد.

6- زمان  شروع آزمون از ارائه اولین سوال محاسبه می شود و در مدت معین اعلام شده به پایان می‌رسد.

7- فراگیران در تمام مدت آزمون نباید از دکمه برگشت استفاده نمایند.

8-فراگیران در هنگام آزمون و تا پایان زمان آزمون می توانند بدون استفاده از دکمه برگشت به سؤال‌های قبلی برگردند و پاسخ های خود را تغییر دهند.

9- دوره بدو خدمت شامل چهار درس بوده که هر کدام تابع قوانین فوق می باشند .

تذکر : در دوره بدو خدمت اگر فراگیری موفق به قبولی هر درس نشد فقط باید یک چهارم مبلغ کل دوره را مجددا پرداخت نماید .

واحد آزمون موسسه ویهان آموزش