برای ثبت نام دوره های حضوری تنها کافیست وارد بخش ثبت نام دوره های حضوری شوید و اطلاعات خود را ثبت کرده و دوره مورد نظر را انتخاب کنید.