مدیران و کارشناسان ما در دفتر مرکزی آمادۀ پاسخگویی به پرسش ها و در خواست ها ، دریافت انتقادات و پیشنهادات و رفع مشکلات احتمالی شما می باشند. جهت ارتباط با بخش مورد نظر می توانید به روش های ذیل اقدام نمایید:

آدرس :رشت خیابان ضیابری (فاز1) بعداز اداره آمورش پرورش ساختمان آذین

 تلفن :01333262933

 ایمیل :vihan.edu@gmail.com