مدت زمان این آزمون 21 دقیقه است.


قوانین و مقررات برگزاری آزمون های موسسه ویهان آموزش

الف- قوانین عمومی
۱-محتوای هر دوره پس از ثبت نام در یک بازه زمانی ۳۰ روزه عرضه می گردد و ثبت نام کنندگان دوره ها می توانند فیلم ها را مشاهده و در آزمون های خود ارزیابی و پایانی شرکت نمایند.
۲- کلیه افراد میتوانند (در صورت تمایل)جهت آشنایی با سوالات آزمون پایانی در آزمون خود ارزیابی شرکت نمایند.
۳- عدم شرکت در آزمون نهایی به منزله انصراف از دوره تلقی می شود.
۴-هر کاربر در زمان شروع آزمون باید، مشخصات خواسته شده را تکمیل نماید، در غیر این صورت وارد آزمون نشده و با پیام «آزمون در حال بارگذاری می‌باشد» مواجه خواهد شد.
ب – قوانین آزمونها
۱- سوالات آزمون پایانی به صورت تصادفی انتخاب و ارائه می شود .
۲ -فراگیر می تواند ۲مرحله در آزمون خودارزیابی شرکت نموده و عدم قبولی در آن تاثیری بر آزمون پایانی ندارد.(هرچند که ممکن است گاهی با پیام خرید مجدد دوره روبرو شود!)
۳- در صورت عدم قبولی پس از سه بار شرکت در آزمون پایانی ثبت نام فرد کان لم یکن تلقی شده و باید مراحل ثبت نام را از سایت مشارکت ها مجدد انجام داده و هزینه آن را واریز نماید.
۴- برای صدور گواهی پایان دوره هر فراگیر باید در آزمون پایانی نمره قبولی حد اقل ۱۰ را کسب نماید.
۵- زمان شروع آزمون از ارائه اولین سوال محاسبه می شود و در مدت معین اعلام شده به پایان می‌رسد.
۶- فراگیران در تمام مدت آزمون نباید از دکمه برگشت استفاده نمایند.
۷-فراگیران در هنگام آزمون و تا پایان زمان آزمون می توانند بدون استفاده از دکمه برگشت به سؤال‌های قبلی برگردند و پاسخ های خود را تغییر دهند.
۸- دوره بدو خدمت شامل چهار درس بوده که هر کدام تابع قوانین فوق می باشند .
تذکر : در دوره بدو خدمت اگر فراگیری موفق به قبولی هر درس نشد فقط باید یک چهارم مبلغ کل دوره را مجددا پرداخت نماید .
واحد آزمون موسسه ویهان آموزش
تمام موارد فوق را مطالعه نموده و آنها را می‌پذیرم .

شما باید متن وارد کنید
شما باید متن وارد کنید
شما باید این زمینه را پر کنید