موسسه ویهان آموزش

موسسه ویهان آموزش طلوع شمال به عنوان اولین و تنها موسسه آموزشی مجاز به آموزش معلمان استان گیلان فعالیت خود را به صورت رسمی از سال 1397 آغاز نمود.

این موسسه با پشتوانه علمی بالا ،تجربه آموزشی بیش ازسه دهه ای اعضای هیات علمی اش،برگزاری بیش از صدها کارگاه آموزشی ،مقالات علمی و پرورش صدها معلم و آموزش کار امیدوار است یتواند زین پس با عنوان جدید ویهان آموزش به توسعه انسانی تیروی آموزش کار جامعه پرداخته و با ایجاد موقعیت های یادگیری کارآمد، مناسب و دردسترس برای تمامی ذی نفعان نهاد آموزش و پرورش در بهبود و توسعه نیروی انسانی جامعه در حال و آینده تاثیر گذار باشد.WhatsApp Image 2020-10-20 at 23.55.43