همکاران مدارس غیر دولتی صرفا از طریق سایت مشارکت ها mosharekatha.ir ،سایت ویهان آموزش را انتخاب نمایند.

موسسه ویهان آموزش

موسسه ویهان آموزش طلوع شمال به عنوان اولین و تنها موسسه آموزشی مجاز به آموزش معلمان استان گیلان فعالیت خود را به صورت رسمی از سال 1397 آغاز نمود.

این موسسه با پشتوانه علمی بالا ،تجربه آموزشی بیش ازسه دهه ای اعضای هیات علمی اش،برگزاری بیش از صدها کارگاه آموزشی ،مقالات علمی و پرورش صدها معلم و آموزشکار امیدوار است بتواند زین پس با عنوان جدید ویهان آموزش به توسعه انسانی نیروی آموزشکار جامعه پرداخته و با ایجاد موقعیت های یادگیری کارآمد، مناسب و در دسترس برای تمامی ذی نفعان نهاد آموزش و پرورش در بهبود و توسعه نیروی انسانی جامعه در حال و آینده تاثیر گذار باشد.